Padborg Vandværk har besluttet at skifte til fjernaflæsning af vandmålerne. Vandværket er nu færdig med at udskifte alle målere til den nye type. Forbrugerne vil ikke fremover modtage et aflæsekort, da aflæsningen foretages af vandværket.
Padborg Vandværk A.m.b.a. Toldbodvej 1 - 6330 Padborg
Padborg Vandværk Amba Toldbodvej 1 - 6330 Padborg
Padborg Vandværk A.m.b.a. - Toldbodvej 1 - 6330 Padborg
Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevands- selskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale intægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³ pris.
Afgørelse om prisloft for 2014
Fjernaflæsning af vandmåler
Den nye vandmåler