Vandværket er nu færdig med at udskifte alle målere til den nye type. Forbrugerne vil ikke fremover modtage et aflæsekort, da aflæsningen foretages af vandværket.
Padborg Vandværk A.m.b.a. Toldbodvej 1 - 6330 Padborg
Padborg Vandværk Amba Toldbodvej 1 - 6330 Padborg
Padborg Vandværk A.m.b.a. - Toldbodvej 1 - 6330 Padborg
Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevands- selskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale intægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³ pris.
Afgørelse om prisloft for 2014
Fjernaflæsning af vandmåler
Den nye vandmåler