Padborg Vandværk har besluttet at skifte til fjernaflæsning af vandmålerne, der vil blive skiftet ca. 500 pr. år de næste 6 år. De forbrugere der har fået den nye måler vil ikke modtage et aflæsekort, da aflæsningen foretages af vandværket. I 2018 skifter vi målerne i Bov området markeret med blåt ca. 500 stk.
Padborg Vandværk A.m.b.a. Toldbodvej 1 - 6330 Padborg
Padborg Vandværk Amba Toldbodvej 1 - 6330 Padborg
Padborg Vandværk A.m.b.a. - Toldbodvej 1 - 6330 Padborg
Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevands- selskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale intægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³ pris.
Afgørelse om prisloft for 2014
Fjernaflæsning af vandmåler
Den nye vandmåler